2017 ble et godt år for INAQ AS med vekst i både omsetning og resultat i forhold til 2016. Aktiviteten er fokusert på strategisk rådgivning og næringsutvikling primært for aktører i sjømatnæringen. Ved utgangen av året besto selskapets av sju erfarne rådgivere og en person i administrasjon.


Gjennom utfordrende prosjekter for krevende kunder, utvikles selskapets kompetanse kontinuerlig. Oppdragsaktiviteten fordelte seg på følgende vis gjennom året:

  • - Strategisk rådgivning 34,7 %
  • - Faglig råd akvakultur 28,3 %
  • - Internasjonale oppdrag 14,1 %
  • - Finansieringsbistand 8,4 %
  • - Faglig råd næringsutvikling 8,3 %
  • - Utredninger 6,3 %


Selskapets strategiske markedsposisjon er definert ut fra følgende:

  • - I «mellomrommet» der de store møtes
  • - Nøytral aktør som katalyserer fremdrift
  • - Knytter sammen forskjellige kompetansemiljøer

Nøkkeltall for INAQ AS (tall i mill NOK):

  2017 2016 2015
Inntekter 18,5 16,5 15,3
Driftsresultat 3,5 3,2 3,0
Resultat før skatt 3,5 3,2 3,0
Årsresultat 2,8 2,4 2,3
Driftsmargin 18,9 % 19,4 % 19,6 %
Egenkapital 4,7 4,0 3,6
Egenkapital % 50,1 % 52,7 % 48,6 %