INAQ arrangerte 21. august sitt årlige frokostseminar. En fullsatt sal med engasjerte tilhørere fikk oppleve dyktige innledere som redegjorde for interessante tema under headingen "Fokus på sjømatnæringen".

Her finner du lenker til de fleste av foredragene.

Bjørn Wiggen: Insula AS – Hva er kritiske suksessfaktorer ved utvikling av et næringsmiddelkonsern basert på sjømat?

Frode Blakstad: Pelagisk landindustri – utfordringer i alle ledd i verdikjeden.

Sveinn Margeirsson: Erfaringer fra Island – hvordan øke verdien når fangsten blir redusert?

Øyvind Fylling-Jensen: Hvorfor er forskning viktig for norsk sjømatnæring?