Frode Blakstad, som er grunnlegger og hovedaksjonær, slutter som daglig leder og går fra 1. oktober 2018 over i rollen som arbeidende styreleder.

Som ny daglig leder er Randi N. Grøntvedt ansatt. Hun kommer nå fra stilling som seniorrådgiver i INAQ AS. Randi innehar en doktorgrad i biologi fra Universitetet i Tromsø, og har lang fartstid fra Veterinærinstituttet.