Kommunene Åfjord og Roan (som blir nye Åfjord kommune fra 2020) har sammen med INAQ AS utarbeidet en Masterplan for Havrom, som del av sitt strategiske næringsarbeid. Åfjord Utvikling AS har vært prosjektansvarlig, mens INAQ ved seniorrådgiver Arnt-Ivar Kverndal har hatt prosjektledelsen.

Brei involvering fra næringslivets side har vært en viktig del av prosessen. Det er gjennomført semi-strukturerte intervjuer med 22 aktører fra næringslivet i de to kommunene, det er gjennomført to workshops, samt at dokumentert relevant kunnskap fra regionen er gjennomgått og systematisert. Masterplanen gir en god beskrivelse av regionens muligheter innenfor de såkalte «havromsnæringene»; først og fremst havbruk og fiskeri. Rapporten anbefaler at det framover tas tak i 5 hovedaktiviteter, som danner grunnlag for handlingsplanen. Sammen med Åfjord Utvikling er INAQ nå i gang med å ta tak i de tiltak og aktiviteter som er høyest prioritert.