Rapporten indikerer at det infektive lusepresset bør vere redusert i Sognefjorden frå tidlegast 10. mai og utover for at laksesmolten frå Lærdalselvi skal vandre gjennom systemet med lavast risiko for påslag av lakselus. Rapporten gir kunnskap om når på året det er viktigast at oppdrettsnæringa syter for at lusenivåa er så låge som mogeleg.

Les mer: INAQ-rapport viser når det bør vere lusefritt i Sognefjorden

I Norsk Fiskerinæring nr 10, 2013 var "Månedens intervju" med daglig leder i INAQ AS, Frode Blakstad.

Vi har fått lov av Norsk Fiskerinæring å gjøre intervjuet tilgjengelig her.

Kommende kurs

Kontakt Oss

Telefon: 73 80 65 00
E-post: post@inaq.no

Besøksadresse

Brattørkaia 15 B, Trondheim

Postadresse

Postboks 1223 Sluppen

7462 Trondheim

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim