– Vi veit no mykje meir om kva tid villakssmolten vandrar ut frå Lærdalselvi og kor lang tid han bruker på sin ferd ut av Sognefjorden. Vi har funne at temperatur har lite å seie og det ser ut til at det er auke i vassføring meir enn storleiken på vassføringa som avgjer kva tid smolten vel å forlate elva, seier seniorrådgjevar Henning Urke i INAQ.

INAQ AS er samarbeidspartner i prosjektet FitSmolt, et initiativ ledet av Harald Takle i NOFIMA. Prosjektet har som mål og styrke smolten og redusere tap i sjø.

Prosjektet FitSmolt - "Utvikling av seleksjonstester, treningsregimer og markører for å styrke smoltens robusthet og redusere tap i sjø"

Rapporten indikerer at det infektive lusepresset bør vere redusert i Sognefjorden frå tidlegast 10. mai og utover for at laksesmolten frå Lærdalselvi skal vandre gjennom systemet med lavast risiko for påslag av lakselus. Rapporten gir kunnskap om når på året det er viktigast at oppdrettsnæringa syter for at lusenivåa er så låge som mogeleg.

I Norsk Fiskerinæring nr 10, 2013 var "Månedens intervju" med daglig leder i INAQ AS, Frode Blakstad.

Vi har fått lov av Norsk Fiskerinæring å gjøre intervjuet tilgjengelig her.