INAQ AS ble stiftet 2. mai 2000 som et managementselskap for Private-Equity selskapet INAQ Invest AS.  I 2002 ble selskapet reorganisert som konsulentselskap, med fokus på strategi, forretningsutvikling og finansiell rådgivning.

Siden 2002, har INAQ blitt utvidet og består nå av 8 seniorrådgivere og en administrasjonskoordinator. Vårt hovedfokus er rådgivning til kunder nasjonalt og internasjonalt hovedsakelig i havbruk- og fiskerinæringen. Vi har mer enn 30 års erfaring fra bransjerettet konsulentvirksomhet samt lang erfaring fra forskning innen fiskehelse og akvakultur.

Selskapets aktivitet har hatt en kraftig vekst de siste årene med gode resultater, slik at INAQ i dag fremstår som et solid og kompetent rådgivingsselskap.

INAQ ønsker å være en foretrukket partner for bedrifter i forbindelse med relevante problemstillinger i sjømatnæringen. Vi har en bred sammensetning av rådgivere som kan besvare flere ulike problemstillinger knyttet til næringsutvikling, biologi, teknologi og økonomi innenfor havbruk og fiskeri.  Samtlige rådgivere har kompetanse på minimum mastergradsnivå, og flere av våre rådgivere og underleverandører har doktorgrad.

Hovedtyngden av våre oppdrag gjennomføres for aktører i den norske sjømatnæring. Vi har i senere tid opplevd en økende etterspørsel av våre tjenester også internasjonalt. Internasjonalt har vi blant annet bistått i mulighetsstudier om oppdrett av ulike arter, oppkjøpsprosesser og oppfølgende forretningsutvikling etter oppkjøp. Vi har videre bidratt med oppdrag om å verifisere operasjonelle forhold for å dokumentere stående biomasse samt driftens potensial som grunnlag for refinansiering.