Vi har lang erfaring i arbeid for store og små selskaper i Norge og internasjonalt. INAQ bistår sine kunder med å løse utfordringer og realisere muligheter. Å benytte tjenester fra INAQ, skal utgjøre en tydelig positiv forskjell.

 • Vår virksomhet er tuftet på noen kjerneverdier:

  Kunnskap om beste praksis
  Kjennskap til sentrale beslutningstakere og nettverk i sjømatnæringen
  Klokskap og visdom i å sette sammen velfungerende team, bestående av egen og ekstern kompetanse
  Kreativitet til å skape gode løsninger for våre kunder
  Kraft til å gjennomføre oppdrag i henhold til både kundenes og egen forventning