INAQ har unik kompetanse om norsk og internasjonal sjømatbransje og tilbyr tjenester innenfor et bredt spekter av fagområder.

Våre medarbeidere har utdannelse på masternivå eller høyere, og har mange års erfaring med å bistå både sjømatbedrifter,
leverandører til sjømatbransjen og andre relevante kunnskapsmiljø.

INAQ har i tillegg en betydelig aktivitet knyttet til å bistå kommuner og regioner med strategisk næringsutvikling.