INAQ tilbyr ulike tjenester knyttet til den tradisjonelle fiskerinæringen globalt. Vi samarbeider med sentrale selskaper innen fangst og foredling av hvitfisk over hele verden.

Vi bidrar gjennom styrearbeid og som deltakere i ulike prosjekter, spesielt innen line- og trålfiske. Vår faglige tyngde gjør at vi kan bidra med viktig kunnskap om de ulike artene, kvotesystemer, typer fartøy og verdikjeden fra fangst til forbruker. Vi deltar aktiv i ulike prosjekter innen foredling og produktutvikling av sjømat.   

INAQs rådgivere har kompetanse om og erfaring fra lønnsom foredling av sjømatprodukter levert både fra havbruk og tradisjonell fiskerinæring.   

Kontakt vår rådgiver:

Fridrik Sigurdsson

Se aktueltsak relatert til denne tjenesten