INAQ kan tilby bistand i forbindelse med søknader til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), Norges forskningsråd (NFR) og Innovasjon Norge (IN).

Vi bistår også i utforming av søknader som gjelder tildeling av tillatelser for oppdrett av laksefisk til særlige formål, som forskning, utvikling, visning eller produksjon av stamfisk.

Kontakt en av våre rådgivere:

Randi Nygaard Grøntvedt

Peder A. Jansen

Fridrik Sigurdsson

Jørn Pedersen