INAQ kan bistå i gjennomføring av operasjonell Due diligence nasjonalt og internasjonalt basert på gode og tilpassede verktøy/sjekklister.

Våre rådgivere har kompetanse innenfor akvakultur, miljø og havstrømmer, teknologi, økonomi og biologi. Dette gjør at vi kan bidra med vurderinger om et aktuelt objekts sitt verdiskapingspotensiale.

Kontakt en av våre rådgivere:

Frode Blakstad

Jørn Pedersen