Vi kan bistå med å sikre trygghet og ryddighet i forbindelse med salg eller oppkjøp, ved å tilby følgende tjenester:

  • Utarbeidelse av presentasjoner og koordinering av salgsprosesser / kjøpsprosesser
  • Utføre verdivurderinger, basert på solid bransjekunnskap og anerkjent metodikk
  • Bistå i forhandlinger / være sparringspartner
  • Innhente og systematisere relevant informasjon

Kontakt våre rådgiver:

Frode Blakstad