Regional næringsutvikling er et samlebegrep for ulike typer av bedriftsrettet utviklingsarbeid. I INAQ jobber vi gjerne sammen med progressive og utviklingsorienterte kommuner, regioner, enkeltbedrifter, bedriftsnettverk, klynger eller bransjer.