Regional næringsutvikling er et samlebegrep for ulike typer av bedriftsrettet utviklingsarbeid. I INAQ jobber vi gjerne sammen med progressive og utviklingsorienterte kommuner, regioner, enkeltbedrifter, bedriftsnettverk, klynger eller bransjer.

INAQ er en typisk «mellomromsaktør» som fungerer som en katalysator og koordinator mellom bedriftene, kunnskapsmiljøene og de offentlige aktørene /virkemiddelapparatet.

Vi har lang og relevant erfaring fra denne type utviklingsarbeid, og vårt mål er alltid å bidra til økt verdiskaping.

Kontakt en av våre rådgivere:

Arnt-Ivar Kverndal

Per Johan Røttereng

Se aktueltsak relatert til denne tjenesten