Kommuner og regioner som ønsker å prioritere næringsutvikling og utvikle en felles strategi, bør samarbeide tett med næringslivet.

INAQ har en faglig tilnærming og har utviklet en metode som gir gode resultater. 
Vi tilbyr prosessledelse som sikrer en bred involvering lokalt og et tett samarbeid med næringsaktører.

Målet er å utvikle en god næringsplan for din kommune.

Kontakt en av våre rådgivere:

Arnt-Ivar Kverndal

Per Johan Røttereng

Se aktueltsak relatert til denne tjenesten