I tett samarbeid med firmaets ledelse, bidrar INAQ i prosessen med å lage en god strategisk plan med definerte realistiske mål.

Ut fra disse målene, beskrives nødvendige tiltak som må gjennomføres og hvordan disse tiltakene kan bli gjennomført på en best mulig måte.

INAQ har bistått mange selskaper med utarbeidelse av strategisk plan. Selskaper som har gjennomført denne prosessen med bistand fra INAQ har vist en tydelig forbedring i økonomisk resultat og vekst.

Kontakt vår rådgiver:

Frode Blakstad

Se aktueltsak relatert til denne tjenesten