Vi utfører en tilstandsanalyse som beskriver nåsituasjonen for din bedrift, hvor vi belyser sterke og svake sider.

Ut fra strukturerte samtaler med selskapets styre og ledelse og intervju av kunder og leverandører, kartlegger vi både muligheter og trusler. I tillegg gjør vi en sammenligning med selskapets viktigste konkurrenter.

Resultatene i analysen gir oss grunnlaget for å identifisere tiltak som kan gi umiddelbare positive effekter for bedriften.

Kontakt en av våre rådgivere:

Frode Blakstad

Arnt-Ivar Kverndal

Se aktueltsak relatert til denne tjenesten