INAQ tilbyr tjenester som bidrar til økt kunnskap om villaks, sjøørret og havbruk. 

INAQ og samarbeidende institusjoner har brukt akustisk telemetri  som metodikk over flere tiår.

Gjennom å merke fisk med akustiske sendere, og utplassere et nettverk av passive lyttebøyer som fanger opp signal fra senderene, vil individuelle fisk kunne identifiseres og plasseres i tid og rom. Akustisk telemetri fungerer både i ferskvann og sjøvann, og er derfor en spesielt godt egna metode for kartlegging av hele elve- og fjordvandringer til vill laksefisk.

Dette gir viktige data om fiskens vandringsmønster, og når dette settes i sammenheng med tilgjengelige havbruksdata, gir dette god forståelse av interaksjonen mellom vill laksefisk og oppdrettsaktivitet.

Kontakt en av våre rådgivere:

Henning A. Urke

Peder A. Jansen