Daglig leder i INAQ, Frode Blakstad stiller i bladet Norsk Fiskerinæring spørsmålstegn ved om styrene i norske sjømatselskaper gjør en god nok jobb når de nesten aldri rekrutterer toppledere fra egne rekker.

INAQ opplever stor interesse for kurset i praktisk styrearbeid som skjer 14.-16. november på Hovde Gård på Brekstad. Kurset er fulltegnet, og de som melder seg på fra nå av blir satt på venteliste.

– Dette er et kurs som vi arrangerer hver høst, og det er svært gledelig og inspirerende at pågangen øker år for år. Det gjør meg bare enda tryggere på at det vi tilbyr er av høy kvalitet og at behovet for å lære mer om styrearbeid er stort, sier daglig leder i INAQ, Frode Blakstad. Han har lang og bred erfaring fra styrearbeid og er i dag styreleder i flere ledende sjømatselskap.

De som ikke får plass på årets kurs kan trøste seg med at det blir en ny sjanse ettersom INAQ vil gjenta kurset høsten 2018.

Per Johan Røttereng (59) starter 1.september 2017 som seniorrådgiver i INAQ AS. Han er utdannet veterinær, og har over 30 års erfaring fra havbruksnæringen. Der har han innehatt lederstillinger i Veterinærinstituttet, Næringsmiddelkontrollen, VESO og Fjord Seafood ASA. De siste 12 år i konsulentselskapet Rambøll der han har ledet avdeling for Forretningsutvikling og logistikk med rådgivning overfor havbruksnæringen og offentlige oppdragsgivere.

INAQ arrangerte 15. august sitt årlige frokostseminar.

Vi vil takke de inviterte innlederne for meget interessante foredrag som gjorde at dette ble et så vellykket seminar.

Med innledernes tillatelse har vi lagt ut lenker til de enkelte foredragene under.

INAQ opplever en økende etterspørsel og 2016-regnskapet viser en positiv utvikling i både omsetning og resultat.

       2016      2015     Endring
Inntekter 16,5 15,3 7,8 %
Driftsresultat 3,2 3,0 6,7 %
Resultat før skatt           3,2 3,0 6,7 %
Årsresultat 2,4 2,3 4,3 %

 

Se omtale i Intrafish.

 

Tidsskriftet Norsk Fiskerinæring hadde i nr 11/12 2016 snakket med seks av de personene i Norge som sannsynligvis har best forutsetninger for å spå om sjømatåret 2017. Daglig leder i INAQ, Frode Blakstad var en av dem og her er hans tanker om hvordan 2017 vil bli (lenke under).

Kun én av 160 akustisk merkede smolt fant veien ut forbi Nordhordlandsbrua. Under 10 prosent av vill laksesmolt kom seg gjennom Evangervatnet og ned til Bolstadfjorden.

Kommende kurs

Kontakt Oss

Telefon: 73 80 65 00
E-post: post@inaq.no

Besøksadresse

Brattørkaia 15 B, Trondheim

Postadresse

Postboks 1223 Sluppen

7462 Trondheim

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim