Resultata frå ein forskingsrapport viser at «trafikklysvurderingane» i 2017 la til grunn eit for seint utvandringstidspunkt i høve til kva tid smolten frå Stryneelva faktisk opptrer i fjordområdet. Dette medfører at dei vurderingane som er gjort i forhold til å fastsette påverknad på den konkrete bestanden er lite presise i høve til det som er reelt.

Prosjektet «Auka verdiskaping av sportsfisket i Lærdalselvi gjennom kunnskapsbasert forvaltning av livskraftige lakse- og aurebestander med unik attraktivitet for sportsfiske 2015-2017» med akronymet «ViLL» er finansiert av Regionalt forskingsfond Vestlandet med delfinansiering fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Østfold Energi AS, Osland Havbruk AS, Sulefisk AS og Marine Harvest Norway AS.

Utførende fagmiljø har vært Vestlandsforsking, NINA, NMBU, Ferskvannsbiologen Leif Magnus Sættem, Stiftinga Norsk Villakssenter, NTNU, Falkeblikk AS og INAQ AS på oppdrag for Lærdal Elveeigarlag.

INAQ AS vil for sjette gang arrangere kurs i praktisk styrearbeid på Hovde Gård 13. til 15. november 2018. Kurset har de siste årene vært tidlig utsolgt, så vi anmoder de som er interessert om å foreta en registrering allerede nå. En endelig bekreftelse ber vi om etter sommerferien. Kurset har 26 plasser, og pr begynnelsen av mars 2018 har vi 20 registrerte påmeldte.

Daglig leder i INAQ, Frode Blakstad stiller i bladet Norsk Fiskerinæring spørsmålstegn ved om styrene i norske sjømatselskaper gjør en god nok jobb når de nesten aldri rekrutterer toppledere fra egne rekker.

Per Johan Røttereng (59) starter 1.september 2017 som seniorrådgiver i INAQ AS. Han er utdannet veterinær, og har over 30 års erfaring fra havbruksnæringen. Der har han innehatt lederstillinger i Veterinærinstituttet, Næringsmiddelkontrollen, VESO og Fjord Seafood ASA. De siste 12 år i konsulentselskapet Rambøll der han har ledet avdeling for Forretningsutvikling og logistikk med rådgivning overfor havbruksnæringen og offentlige oppdragsgivere.

INAQ arrangerte 15. august sitt årlige frokostseminar.

Vi vil takke de inviterte innlederne for meget interessante foredrag som gjorde at dette ble et så vellykket seminar.

Med innledernes tillatelse har vi lagt ut lenker til de enkelte foredragene under.

INAQ opplever en økende etterspørsel og 2016-regnskapet viser en positiv utvikling i både omsetning og resultat.

       2016      2015     Endring
Inntekter 16,5 15,3 7,8 %
Driftsresultat 3,2 3,0 6,7 %
Resultat før skatt           3,2 3,0 6,7 %
Årsresultat 2,4 2,3 4,3 %

 

Se omtale i Intrafish.

 

Tidsskriftet Norsk Fiskerinæring hadde i nr 11/12 2016 snakket med seks av de personene i Norge som sannsynligvis har best forutsetninger for å spå om sjømatåret 2017. Daglig leder i INAQ, Frode Blakstad var en av dem og her er hans tanker om hvordan 2017 vil bli (lenke under).

Kommende kurs

Kontakt Oss

Telefon: 73 80 65 00
E-post: post@inaq.no

Besøksadresse

Brattørkaia 15 B, Trondheim

Postadresse

Postboks 1223 Torgarden

7462 Trondheim

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim