Peder A. Jansen (57) starter 1. juni 2019 som seniorrådgiver i INAQ AS. Han er utdannet biolog med dr. grad innen parasitologi fra Universitet i Oslo i 1994. Siden har han i det vesentligste jobbet innen forskning på fisk og fiskehelse, men også i forvaltningen i det tidligere Fiskeridepartementet og senest i Forskningsrådet.

INAQ har bistått Refsnes Laks med arbeidet med søknad om visningstillatelse og vil være prosjektansvarlig for etableringen av SeeSalmon. - Vi er svært glade for tilliten Refsnes Laks har vist oss og for at et omfattende arbeid har gitt det resultatet vi ønsket. Prosjektet har lykkes mye fordi vi har funnet frem til de rette samarbeidspartnerne og fordi vi har fått til et svært godt samarbeid. Dette skal vi bygge videre på når vi nå går i gang med det spennende arbeidet med å sette planene ut i livet, sier seniorrådgiver Jørn Pedersen i INAQ.

Kommunene Åfjord og Roan (som blir nye Åfjord kommune fra 2020) har sammen med INAQ AS utarbeidet en Masterplan for Havrom, som del av sitt strategiske næringsarbeid. Åfjord Utvikling AS har vært prosjektansvarlig, mens INAQ ved seniorrådgiver Arnt-Ivar Kverndal har hatt prosjektledelsen.

Frode Blakstad, som er grunnlegger og hovedaksjonær, slutter som daglig leder og går fra 1. oktober 2018 over i rollen som arbeidende styreleder.

Som ny daglig leder er Randi N. Grøntvedt ansatt. Hun kommer nå fra stilling som seniorrådgiver i INAQ AS. Randi innehar en doktorgrad i biologi fra Universitetet i Tromsø, og har lang fartstid fra Veterinærinstituttet.

INAQ arrangerte 21. august sitt årlige frokostseminar. En fullsatt sal med engasjerte tilhørere fikk oppleve dyktige innledere som redegjorde for interessante tema under headingen "Fokus på sjømatnæringen".

Her finner du lenker til de fleste av foredragene.

2017 ble et godt år for INAQ AS med vekst i både omsetning og resultat i forhold til 2016. Aktiviteten er fokusert på strategisk rådgivning og næringsutvikling primært for aktører i sjømatnæringen. Ved utgangen av året besto selskapets av sju erfarne rådgivere og en person i administrasjon.

Refsnes Laks har søkt om visningstillatelse for å realisere planene om et opplevelsessenter i Powerhouse på Brattørkaia i Trondheim i tillegg til visning ved deres matfiskanlegg i Åfjord og Roan. INAQ har ledet prosessen som har resultert i et unikt formidlingskonsept og en sterk søknad om visningstillatelse. I tillegg til INAQ, har Sensum AS, Expology AS og Falkeblikk AS vært partnere engasjert i konseptutviklingen og vil også være sentrale i en fremtidig realisering av prosjektet. – Vi er svært glad for å ha funnet frem til det vi anser som de beste partnerne i dette viktige og spennende prosjektet, sier Jon Refsnes.

Les omtale i Adresseavisen, Intrafish og Kyst.no.

Les Frode Blakstads kronikk om den kompliserte pelagiske landindustrien som står i Norsk Fiskernæring nr 3/2018.

Resultata frå ein forskingsrapport viser at «trafikklysvurderingane» i 2017 la til grunn eit for seint utvandringstidspunkt i høve til kva tid smolten frå Stryneelva faktisk opptrer i fjordområdet. Dette medfører at dei vurderingane som er gjort i forhold til å fastsette påverknad på den konkrete bestanden er lite presise i høve til det som er reelt.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim