INAQ arrangerte 21. august sitt årlige frokostseminar. En fullsatt sal med engasjerte tilhørere fikk oppleve dyktige innledere som redegjorde for interessante tema under headingen "Fokus på sjømatnæringen".

Her finner du lenker til de fleste av foredragene.

2017 ble et godt år for INAQ AS med vekst i både omsetning og resultat i forhold til 2016. Aktiviteten er fokusert på strategisk rådgivning og næringsutvikling primært for aktører i sjømatnæringen. Ved utgangen av året besto selskapets av sju erfarne rådgivere og en person i administrasjon.

Refsnes Laks har søkt om visningstillatelse for å realisere planene om et opplevelsessenter i Powerhouse på Brattørkaia i Trondheim i tillegg til visning ved deres matfiskanlegg i Åfjord og Roan. INAQ har ledet prosessen som har resultert i et unikt formidlingskonsept og en sterk søknad om visningstillatelse. I tillegg til INAQ, har Sensum AS, Expology AS og Falkeblikk AS vært partnere engasjert i konseptutviklingen og vil også være sentrale i en fremtidig realisering av prosjektet. – Vi er svært glad for å ha funnet frem til det vi anser som de beste partnerne i dette viktige og spennende prosjektet, sier Jon Refsnes.

Les omtale i Adresseavisen, Intrafish og Kyst.no.

Les Frode Blakstads kronikk om den kompliserte pelagiske landindustrien som står i Norsk Fiskernæring nr 3/2018.

Resultata frå ein forskingsrapport viser at «trafikklysvurderingane» i 2017 la til grunn eit for seint utvandringstidspunkt i høve til kva tid smolten frå Stryneelva faktisk opptrer i fjordområdet. Dette medfører at dei vurderingane som er gjort i forhold til å fastsette påverknad på den konkrete bestanden er lite presise i høve til det som er reelt.

Prosjektet «Auka verdiskaping av sportsfisket i Lærdalselvi gjennom kunnskapsbasert forvaltning av livskraftige lakse- og aurebestander med unik attraktivitet for sportsfiske 2015-2017» med akronymet «ViLL» er finansiert av Regionalt forskingsfond Vestlandet med delfinansiering fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Østfold Energi AS, Osland Havbruk AS, Sulefisk AS og Marine Harvest Norway AS.

Utførende fagmiljø har vært Vestlandsforsking, NINA, NMBU, Ferskvannsbiologen Leif Magnus Sættem, Stiftinga Norsk Villakssenter, NTNU, Falkeblikk AS og INAQ AS på oppdrag for Lærdal Elveeigarlag.

INAQ AS vil for sjette gang arrangere kurs i praktisk styrearbeid på Hovde Gård 13. til 15. november 2018. Kurset har de siste årene vært tidlig utsolgt, så vi anmoder de som er interessert om å foreta en registrering allerede nå. En endelig bekreftelse ber vi om etter sommerferien. Kurset har 26 plasser, og pr begynnelsen av mars 2018 har vi 20 registrerte påmeldte.

Daglig leder i INAQ, Frode Blakstad stiller i bladet Norsk Fiskerinæring spørsmålstegn ved om styrene i norske sjømatselskaper gjør en god nok jobb når de nesten aldri rekrutterer toppledere fra egne rekker.

Per Johan Røttereng (59) starter 1.september 2017 som seniorrådgiver i INAQ AS. Han er utdannet veterinær, og har over 30 års erfaring fra havbruksnæringen. Der har han innehatt lederstillinger i Veterinærinstituttet, Næringsmiddelkontrollen, VESO og Fjord Seafood ASA. De siste 12 år i konsulentselskapet Rambøll der han har ledet avdeling for Forretningsutvikling og logistikk med rådgivning overfor havbruksnæringen og offentlige oppdragsgivere.

Kommende kurs

Kontakt Oss

Telefon: 73 80 65 00
E-post: post@inaq.no

Besøksadresse

Brattørkaia 15 B, Trondheim

Postadresse

Postboks 1223 Torgarden

7462 Trondheim

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim