Seniorrådgiver Arnt-Ivar Kverndal i INAQ AS er engasjert for å bistå Flatanger kommune med å få laget en ny strategisk næringsplan for Flatanger.

– Vi ønsker å få en analyse av næringslivet, og finne ut hva som er næringslivets behov nå og i framtida, sier leder Lars Haagensen i Flatanger næringsforum.

– Prosessen er todelt. Først vil det bli gjennomført en analyse som får fram situasjonen i Flatanger i dag. Den omhandler både en kvantitativ kommuneanalyse og intervju med lokale næringsaktører og relevante regionale aktører. Når situasjonsbeskrivelsen foreligger vil det bli arrangert en workshop der denne beskrivelsen presenteres som grunnlag for å diskutere valg av strategier og hva som er de viktigste tiltakene å ta tak i framover. Det er viktig at planen blir konkret og tiltaksfokusert, sier Arnt-Ivar Kverndal.

Kommende kurs

Kontakt Oss

Telefon: 73 80 65 00
E-post: post@inaq.no

Besøksadresse

Brattørkaia 15 B, Trondheim

Postadresse

Postboks 1223 Sluppen

7462 Trondheim

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim