Per Johan Røttereng (59) starter 1.september 2017 som seniorrådgiver i INAQ AS. Han er utdannet veterinær, og har over 30 års erfaring fra havbruksnæringen. Der har han innehatt lederstillinger i Veterinærinstituttet, Næringsmiddelkontrollen, VESO og Fjord Seafood ASA. De siste 12 år i konsulentselskapet Rambøll der han har ledet avdeling for Forretningsutvikling og logistikk med rådgivning overfor havbruksnæringen og offentlige oppdragsgivere.

Han har i sin arbeidskarriere jobbet med interaksjoner mellom villaks og oppdrettslaks, og har internasjonal erfaring med kvalitetsarbeid og optimalisering i hele verdikjeden for lakseoppdrett. I tillegg ledet regionale utviklingsprosjekter, og engasjert seg i innovasjonsprosesser gjennom verv i Norges Forskningsråds havbruksprogram, akvARENA-klyngen og Regionalt forskingsfond.

Videre har han ledet utredninger for å framskaffe ny kunnskap og mulighetsstudier for utvikling av ulik næringsvirksomhet. Allerede i 1985 deltok han i myndighetenes bekjempelse av furunkulose i Namdalen. Senere ledet han etablering av VESO Vikan forskningsstasjon i Namsos, som sto sentralt ved utvikling av vaksiner og avlsprogram, etablerte en enhet ved Veterinærinstituttet i Trondheim for å drifte Miljømyndighetenes program for Genbank villaks og for Gyrobekjempelse i elver, var prosjektleder ved etableringen av stiftelsen RUBIN, ledet teknisk komite for kvalitetsstandard laks i Global GAP og var initiativtaker til havbruksklyngen akvARENA.

Som konserndirektør for kvalitet i Fjord Seafood ASA jobbet han i 4 år internasjonalt med lakseoppdrett i Chile, USA, UK og Norge (blant annet med foredlingsfabrikker i Frankrike/Belgia) som senere ble en del av Marine Harvest.
Med erfaring fra offentlig forvaltning, forskningsmiljø, oppdrettsnæring og tiltak for å bevare villaks, er han godt kjent med rollen som rådgiver/prosjektleder for offentlige og private aktører både i Norge og internasjonalt.

INAQ ser frem til å kunne dra nytte av Per Johan sin brede erfaring og tunge kompetanse i prosesser for ledende aktører i sjømatnæringen nasjonalt og internasjonalt.

Kommende kurs

Kontakt Oss

Telefon: 73 80 65 00
E-post: post@inaq.no

Besøksadresse

Brattørkaia 15 B, Trondheim

Postadresse

Postboks 1223 Torgarden

7462 Trondheim

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim