Frode Blakstad, som er grunnlegger og hovedaksjonær, slutter som daglig leder og går fra 1. oktober 2018 over i rollen som arbeidende styreleder.

Som ny daglig leder er Randi N. Grøntvedt ansatt. Hun kommer nå fra stilling som seniorrådgiver i INAQ AS. Randi innehar en doktorgrad i biologi fra Universitetet i Tromsø, og har lang fartstid fra Veterinærinstituttet.

Kommende kurs

Kontakt Oss

Telefon: 73 80 65 00
E-post: post@inaq.no

Besøksadresse

Brattørkaia 15 B, Trondheim

Postadresse

Postboks 1223 Torgarden

7462 Trondheim

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim