Rapporten oppsummerer et arbeid utført av et panel sammensatt av personer med kompetanse innen statistikk, økologi, overvåkingsmetoder og genetikk.

Rapporten kan lastes ned her. 

 Mandatet til panelet har vært å gå inn i tematikken knyttet til de rent metodiske/vitenskapelige/statistiske tilnærmingene for å registrere og dokumentere:

  • innslag av rømt laks i vassdrag
  • genetisk påvirkning av villaks fra oppdrettslaks

Panelet har ikke vurdert konsekvenser av innslag av rømt laks i elvene og konsekvenser av genetisk introgresjon (innblanding).

Panelet har bestått av Yngvar Olsen (NTNU), Stig W. Omholt (NTNU), Anders Løland (Norsk regnesentral), Anders Lamberg (Skandinavisk naturovervåking AS), Torstein Kristensen (INAQ AS) og Henning Andre Urke (INAQ AS, sekretariat). Arbeidet er finansiert av Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF).

 

Kommende kurs

Kontakt Oss

Telefon: 73 80 65 00
E-post: post@inaq.no

Besøksadresse

Brattørkaia 15 B, Trondheim

Postadresse

Postboks 1223 Sluppen

7462 Trondheim

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim