I teamet til INAQ finnes mer enn 30 års erfaring fra bransjerettet konsulentvirksomhet, der hovedfokus har vært rettet inn mot rådgivning for aktører i verdikjeden til den nasjonale og internasjonale sjømatnæring. INAQ AS ble stiftet 2. mai 2000 som et managementselskap for Private-Equity selskapet INAQ Invest AS. I 2002 ble selskapet reorganisert som konsulentselskap, med fokus på strategi, forretningsutvikling og finansiell rådgivning.

Selskapets aktivitet har hatt en kraftig vekst de siste årene. Omsetningen i 2010 var på 4,6 MNOK, mens den i 2016 er økt til 16,5 MNOK med en vekst på 7,6 % fra 2015 til 2016. Resultatene har hele tiden vært gode, slik at INAQ i dag fremstår som et solid og kompetent rådgivingsselskap.

Samtlige rådgivere har utdannelse på minimum mastergradsnivå, og flere av våre rådgivere og underleverandører har doktorgrad. INAQ ønsker å være i tet når det gjelder kunnskap og kompetanse, slik at vi blir en foretrukket partner for bedrifter i forbindelse med relevante problemstillinger i sjømatnæringen.

Geografisk utgjør hovedtyngden av våre prosjekter oppgaver for aktører i den norske sjømatnæring. Dog ser vi en økende tendens til at våre tjenester etterspørres også internasjonalt. Vi har blant annet bistått i oppkjøpsprosesser, med forretningsutvikling etter oppkjøp, med å verifisere operasjonelle forhold og med å verifisere biomassens/driftens potensial som grunnlag for refinansiering. I 2016 har Strategisk rådgivning og næringsutvikling stått for 38 % aktiviteten. Bærekraftig akvakultur har utgjort 31 %, finansieringsbistand 17 %, internasjonale oppdrag 7 % og utredninger 6 %. Selskapets 8 største kunder har stått for 56 % av omsetningen.

frode

Frode Blakstad

Daglig leder

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim