Selskapets formål er å drive med produksjon, foredling, handel og distribusjon av sjømat, samt deltakelse i andre selskaper tilknyttet sjømatnæringen. Videre er selskapets formål å drive kvalitetssikring og kjedeaktiviteter for samarbeidende selskaper.

http://norwayroyalsalmon.com/no

INAQ AS har bidratt med følgende tjenester:

Strategi:
Strategiske prosjekter

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim