I 2015 hadde Cermaq Group en omsetning på 6,4 milliarder kroner, og et samlet salgsvolum på 163.000 tonn laks og ørret. Bærekraftig havbruk er verdigrunnlaget for Cermaqs virksomhet.

Gruppen sysselsetter totalt ca. 2700 medarbeidere globalt.

Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

https://www.cermaq.com/wps/wcm/connect/cermaq/home

INAQ AS har bidratt med følgende tjenester:

Strategi:
Strategiske prosjekter

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim