Akvakultur

Vi har kompetanse på fiskehelse, fiskevelferd, produksjonsregimer, smittespredning og interaksjoner med vill laksefisk!

INAQ leverer flere tjenester knyttet til bærekraftig akvakultur. 

INAQ er en viktig samarbeidspartner for oppdrettsnæringen, forskningsinstitusjoner og forvaltning med tanke på både rådgivning og generering av faktabasert kunnskap innen matfiskproduksjonen av laksefisk.

Andre satsingsområder er fiskehelse og fiskevelferd med fokus på sammenhengen mellom fiskehelse/-velferd og økonomi.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim