Produsent av rognkjeks til bruk som rensefisk i lakseoppdrett.

Namdal Rensefisk ble stiftet 2014. Prosjekteringen av anlegget startet så tidlig som i 2012 da effekten og potensialet i bruk av rognkjeks til lusebekjempelse i laksoppdrett ble mer og mer tydelig. I 2013 hadde bruken av rognkjeks i lakseoppdrett gått så kraftig opp at det var alt for lite rognkjeks tilgjengelig i markedet. På bakgrunn av dette det vedtatt å bygge anlegget og den første ansatte i NRF startet høsten 2014 for å realisere prosjektet. Etter vurdering av flere beliggenheter ble anlegget plassert i Storlavika i Flatanger og byggingen ble startet på nyåret 2015.

https://www.facebook.com/pg/namdalrensefisk/about/?ref=page_internal

INAQ AS har bidratt med følgende tjenester:

Styreleder

Strategi:
Strategiske prosjekter

Forretningsutvikling:
FOU-prosjekter

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim