FHF skal skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling.
Forskning og utvikling er helt sentralt for norsk sjømatnæring; for at den har blitt det den er, for at den skal utvikle seg videre, og for at vi skal realisere regjeringens mål om Norge som verdens ledende sjømatnasjon.

Forskningsaktiviteten er svært omfattende og skjer i offentlig regi, i virkemiddelapparatet og hos næringsaktører. Noe av næringens viktigste innsats innen næringsrettet marin FoU skjer gjennom FHF- Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

INAQ AS har bidratt med følgende tjenester:

Bærekraftig akvakultur:
Vill laksefisk - oppdrett

Utredning/ analyse

Kommende kurs

Kontakt Oss

Telefon: 73 80 65 00
E-post: post@inaq.no

Besøksadresse

Brattørkaia 15 B, Trondheim

Postadresse

Postboks 1223 Torgarden

7462 Trondheim

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim