Vossolauget besluttet å gjennomføre en egenfinansiert utvidet telemetristudie i 2015 for å avklare dødeligheten for kultivert og vill Vossosmolt gjennom hele utvadringsruta fra elv til kyst.

Inaq AS som har en betydelig erfaring og kompetanse med gjennomføring av telemetristudier på laksesmolt, ble engasjert som prosjektleder for studien med Uni Research, Havforskningsinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås som samarbeidende forskningspartnere.

INAQ AS har bidratt med følgende tjenester:

Bærekraftig akvakultur:
Vill laksefisk - oppdrett

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim