Finansiell rådgivning

Spør oss om bistand med SkatteFUNN, investeringer og fremmedkapital!

Finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning er en personlig anbefaling til en kunde om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter så som aksjer, obligasjoner og verdipapirfondsandeler.


  • Kapitalanskaffelse
  • Verdivurdering
  • Oppkjøp og fusjoner
  • Salg og fisjoner
  • Due Diligence
  • Investeringsanalyse
  • Restrukturering
  • Finansiell planlegging
  • Operasjonell og finansiell leie

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim