Finansiell rådgivning

Spør oss om bistand med SkatteFUNN, investeringer og fremmedkapital!

Finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning er en personlig anbefaling til en kunde om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter så som aksjer, obligasjoner og verdipapirfondsandeler.


  • Kapitalanskaffelse
  • Verdivurdering
  • Oppkjøp og fusjoner
  • Salg og fisjoner
  • Due Diligence
  • Investeringsanalyse
  • Restrukturering
  • Finansiell planlegging
  • Operasjonell og finansiell leie

Kommende kurs

Kontakt Oss

Telefon: 73 80 65 00
E-post: post@inaq.no

Besøksadresse

Brattørkaia 15 B, Trondheim

Postadresse

Postboks 1223 Torgarden

7462 Trondheim

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim