Norges Sildesalgslag er en økonomisk interesseorganisasjon for norske fiskere av pelagisk fisk, og formidler salg av sild, makrell, lodde og andre pelagiske fiskeslag. Laget eies og styres av fiskerne, og salget foregår via elektroniske auksjoner.

Norges Sildesalgslag er i dag Europas største markedsplass for førstehåndsomsetning av pelagisk fisk.

NSS sørger for den nødvendige informasjonsutvekslingen mellom fisker og kjøper, og fungerer som en markedsplass som sikrer effektiv omsetning av fangstene.

INAQ AS har bidratt med følgende tjenester:

Utredning/ analyse

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim