Kopparn Utvikling AS er Bjugn kommune sitt utviklingsselskap, heleid av Bjugn kommune. I tillegg til å eie store deler av Valsneset industriområde, har selskapet som funksjon å koordinere utviklingsarbeidet i Bjugn. 

 Kopparn Utvikling AS er medlem av Næringsalliansen på Fosen, og har de siste par årene involvert seg i det regionale samarbeidet.

INAQ AS har bidratt med følgende tjenester:

Styreleder og daglig leder

Strategi:
Strategiske prosjekter

Foretningsutvikling:
Etablering / igangkjøring
FoU-prosjekter

Utredning og analyse

Kommende kurs

Kontakt Oss

Telefon: 73 80 65 00
E-post: post@inaq.no

Besøksadresse

Brattørkaia 15 B, Trondheim

Postadresse

Postboks 1223 Torgarden

7462 Trondheim

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim