Ervik Havfiske AS er «operatør-selskapet» i det som ofte blir kalla Norges største linereiarlag.

I dag er Ervik Havfiske involvert i drifta av 11 linefartøy, 2 sjarker og 4 offshorefartøy.

I 2015 leverte fartøyene mer enn 14 500 tonn høykvalitetsprodukt, hovedsaklig som sløyd fisk uten hode og innmat. Fangsten er for det meste torsk, hyse, lange og brosme, og skjer på norske kvoter. Fiskeriet skjer i Barentshavet, Nordsjøen og Norskehavet foruten i «EU-hav».

Gjennom samarbeidet med franske og britiske selskap er bedriften involvert i det avanserte og krevende fiskeriet etter tannfisk, hvor det er knyttet mye norsk kompetanse til utvikling og gjennomføring av fiskeriet.

http://www.ervikhavfiske.no/ervik-gruppa/ervik-havfiske/

INAQ AS har bidratt med følgende tjenester:

Styremedlem

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim