Strategisk rådgivning

Vi hjelper deg med en strategiprosess som bidrar å utnytte selskapets potensial for vekst og utvikling!

Grundige analyser av interne styrkeforhold, benchmarking av egen virksomhet mot konkurrenter, tilbakemelding fra kunder og leverandører samt gode analyser av næringens trender og utviklingstrekk, vil gi styre og ledelse gode forutsetning for å definere realistiske vekstmål for selskapet. Dette danner grunnlag for å definere strategiske handlingsplaner med kritiske suksessfaktorer som må realiseres for at målene skal nås.

De som får ansvaret med å gjennomføre de strategiske planene involveres tett i prosessen med å få dem utviklet, og dette bidrar til å øke sannsynligheten for at de definerte målene blir nådd.

Eksempler på tjenester innen strategisk rådgivning:

  • Utarbeidelse av strategiplan
  • Karlegging av nå-situasjon
  • Leverandøranalyse
  • Kundeanalyse
  • Konkurrentanalyse
  • Intern styrkeprofilanalyse
  • Scenario analyse
  • Idésprut

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim