Norges Fiskarlag er en politisk uavhengig faglig landsorganisasjon for fiskere som helt eller delvis ernærer seg ved fiske og fangst, sammensluttet i medlemslag og faglige landsomfattende gruppeorganisasjoner.

Laget har til formål å samle landets fiskere i en organisasjon for derigjennom å skape enhet og kraft i arbeidet for å fremme fiskernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

INAQ AS har bidratt med følgende tjenester:

Utredning/ analyse

Kommende kurs

Kontakt Oss

Telefon: 73 80 65 00
E-post: post@inaq.no

Besøksadresse

Brattørkaia 15 B, Trondheim

Postadresse

Postboks 1223 Torgarden

7462 Trondheim

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim