Familiebedriften Bjørøya har i dag nesten 5 millioner laks i sjøen. Med sine 9,5 konsesjoner produserte Bjørøya i 2015 ca 11 000 tonn laks til en verdi av ca 400 millioner kroner. Virksomheten har over 35 faste ansatte og driver oppdrett på 4 lokaliteter.

INAQ AS har bidratt med følgende tjenester:

Styreleder

Strategi:
Koordinering strategiprosess
Strategiske prosjekter

Forretningsutvikling:
Etablering / igangkjøring
FoU-prosjekter

Finansieringsbistand:
SkatteFUNN

Bærekraftig akvakultur:
Vill laksefisk- oppdrett
Rensefisk

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim