Vi hjelper deg med en strategiprosess som bidrar å utnytte selskapets potensial for vekst og utvikling!

Vi bistår ulike virksomheter å vurdere den nåværende status av interne prosedyrer og strategier, og forbedrer den generelle driften av selskapet. 

Vi har kompetanse på fiskehelse, fiskevelferd, produksjonsregimer, smittespredning og interaksjoner med vill laksefisk.

Mer samarbeid, økt lønnsomhet og tryggere arbeidsplasser gjennom veloverveid og strategisk planlegging og utvikling av næringslivet i en kommune, region eller bransje!

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim