Vi har kompetanse på fiskehelse, fiskevelferd, produksjonsregimer, smittespredning og interaksjoner med vill laksefisk.

INAQ leverer flere tjenester knyttet til akvakultur. 

INAQ er en viktig samarbeidspartner for oppdrettsnæringen, forskningsinstitusjoner og forvaltning i forbindelse med både rådgivning og generering av faktabasert kunnskap innen matfiskproduksjonen av laksefisk.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim