Vi bistår ulike virksomheter å vurdere den nåværende status av interne prosedyrer og strategier, og forbedrer den generelle driften av selskapet. 

Forretningsutvikling inkluderer vurdering av markedsmuligheter og markeder, analyser av kunder og konkurrenter, etablering av nye virksomheter og forretningsenheter, utvikling av forretningsplaner og konkrete forretningsmodeller.

  • Utvikling og implementering av styringssystemer
  • Driftsplanlegging og driftsoppfølging
  • Organisasjonsutvikling
  • Management for hire
  • Snuoperasjoner
  • Tilstandsanalyser

 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim