Mer samarbeid, økt lønnsomhet og tryggere arbeidsplasser gjennom veloverveid og strategisk planlegging og utvikling av næringslivet i en kommune, region eller bransje!

INAQ bidrar til å utvikle samspillet mellom næringsliv, FoU, offentlig og frivillig sektor i arbeidet med strategisk næringsutvikling.

INAQ bidrar blant annet med analyser, prosjekt- og prosessledelse til kommuner og regioner som ønsker bistand i utviklingsarbeidet. På denne måten bidrar vi til å utvikle sterkere relasjoner mellom de ulike aktørene som styrker regionens samlede utviklingskraft. INAQ bidrar i tillegg med konkret oppfølging av tiltak og handlingsplaner.

Våre kunder er gjerne kommuner eller interkommunale arenaer for samarbeid.

Kommende kurs

Kontakt Oss

Telefon: 73 80 65 00
E-post: post@inaq.no

Besøksadresse

Brattørkaia 15 B, Trondheim

Postadresse

Postboks 1223 Torgarden

7462 Trondheim

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim