Island revurderer – åpner for mer lakseoppdrett

Det islandske havforskningsinstituttet Hafrannsóknastofnun har revurdert trusselnivået oppdrettsnæringen utgjør for villaksbestanden i Island. – Det var mye gammel metodikk som ble brukt i den forrige anbefalingen. INAQ ble bedt om å gi en second opinion og fant at det ble brukt for mye utdatert informasjon om villaksens vandringsmønster og oppdrettslaksens sannsynlighet for å gyte i islandske elver, sier spesialrådgiver Fridrik Sigurdsson i INAQ.

Les mer i IntraFish: https://www.intrafish.no/nyheter/island-kan-oke-produksjonen-og-apne-flere-omrader-for-lakseoppdrett/2-1-777653