• NEWS

INAQ gratulerer Akvafuture AS med konvertering av utviklingstillatelser

Etter gjennomføring av et utviklingsprosjekt med semilukkede merdsystem, fikk Akvafuture i desember 2020 konvertert to utviklingstillatelser til vanlig tillatelser. Akvafuture er da det andre selskapet etter SalMar med sin havmerd, som har gjennomført utviklingsprosjekt basert på ordningen med utviklingstillatelser.

Read more

Fridrik Sigurdsson har gått ut av tiden

Det var med sjokk og vemod vi i går fikk beskjed om at vår kollega Fridrik Sigurdsson har gått ut av tiden mens han var på oppdrag for INAQ AS på Vestlandet. Etter en tid med helsemessige utfordringer, var nå Fridrik inne i en meget god periode for INAQ, der han var ansvarlig for betydelige… Read more »

Read more

Hva er beste praksis ved bruk av rensefisk mot lakselus? Gode innspill ønskes!

Det er et økende fokus og diskusjon rundt både effekt, og etiske momenter rundt bruk av rensefisk. Dette er et viktig tema og det er behov for en gjennomgang og oppdatering av beste praksis rensefisk, både for å sikre god effekt og ivareta god velferd for rensefisk.

Read more

INAQ AS with 20 years anniversary 2. May 2020 – The company continues its positive development

The Covid-19 situation has forced us to put the celebration of the anniversary on hold. But the company continue its positive development also in the first half of 2020. The overall impression is that we deliver high-quality services to demanding customers, and that we also are compensated as deserved. An overview of the economic development… Read more »

Read more

Pelagisk landindustri – hvorfor er det mer lønnsomt i utlandet?

Det er slående tall når norske pelagiske selskaper settes opp mot konkurrentene ute. De utenlandske selskapene har en gjennomsnittlig driftsmargin på 9,1 prosent, mens de norske bare oppnår 4,4 prosent. Frode Blakstad har i en artikkel i Norsk Fiskerinæring redegjort for denne ulikheten og fått tilsvar fra fem sentrale aktører.

Read more

Island revurderer – åpner for mer lakseoppdrett

Det islandske havforskningsinstituttet Hafrannsóknastofnun har revurdert trusselnivået oppdrettsnæringen utgjør for villaksbestanden i Island. – Det var mye gammel metodikk som ble brukt i den forrige anbefalingen. INAQ ble bedt om å gi en second opinion og fant at det ble brukt for mye utdatert informasjon om villaksens vandringsmønster og oppdrettslaksens sannsynlighet for å gyte i… Read more »

Read more

INAQ hired to verify biomass in Greece

The EU Commission was concerned that the mega-merger – Andromeda Seafood’s merger with Nireus Aquaculture and Selonda Aquaculture – could have led to higher prices for customers of Mediterranean farmed fish, as well as for bream and bass fry.

Read more

Nils Ole Krogstad – new senior advisor

INAQ is pleased to announce that Nils Ole Krogstad (50) has started as a senior advisor at INAQ from 1st of January 2020. He holds a Master of Science degree in Industrial Economics from the University of Stavanger (UiS) and a Master of Management degree from the Norwegian School of Management (BI).

Read more

Skånsom håndtering av rognkjeks i FLS Avluser

En fersk undersøkelse fra INAQ og Åkerblå konkluderer med skånsom håndtering av rognkjeks gjennom FLS Avluser. Resultatene gjør at begge konsulentselskapene stiller spørsmål ved om det er grunn til å fiske ut rognkjeks før avlusning med FLS Avluser slik Mattilsynet krever.

Read more

Peder A. Jansen – ny seniorrådgiver i INAQ

Peder A. Jansen (57) starter 1. juni 2019 som seniorrådgiver i INAQ AS. Han er utdannet biolog med dr. grad innen parasitologi fra Universitet i Oslo i 1994. Siden har han i det vesentligste jobbet innen forskning på fisk og fiskehelse, men også i forvaltningen i det tidligere Fiskeridepartementet og senest i Forskningsrådet.

Read more

Upcoming events

Trondheim - Norway

INAQ launches new website

We are updating the content of our website, more information will be available in the near future.

Maybe at Hovde Gård, Hovdeveien 10, 7130 Brekstad

INAQ celebrates its 20th anniversary

Let’s celebrate 20th anniversary of INAQ together. We are updating the content of our website, more information will be available in the near future.

Pier Center, 709 Iowa St, Sioux City, IA 51105, USA

INAQ is moving into new office space in the Pier Center

INAQ is moving into new office space in the Pier Center. We are updating the content of our website, more information will be available in the near future.

Pier Center, 709 Iowa St, Sioux City, IA 51105, USA

Breakfast seminar during Norfishing in the Pier Center

Breakfast seminar during Norfishing in the Pier Center. We are updating the content of our website, more information will be available in the near future.

Hovde Gård, Hovdeveien 10, 7130 Brekstad

INAQ organizes for the 8th time a course in “Practical board work” at Hovde Gård

INAQ organizes for the 8th time a course in “Practical board work” at Hovde Gård. INAQ organizes for the 8th time a course in “Practical board work” at Hovde Gård.INAQ organizes for the 8th time a course in “Practical board work” at Hovde Gård