• NEWS

INAQ gratulerer Akvafuture AS med konvertering av utviklingstillatelser

Etter gjennomføring av et utviklingsprosjekt med semilukkede merdsystem, fikk Akvafuture i desember 2020 konvertert to utviklingstillatelser til vanlig tillatelser. Akvafuture er da det andre selskapet etter SalMar med sin havmerd, som har gjennomført utviklingsprosjekt basert på ordningen med utviklingstillatelser.

Read more

Hva er beste praksis ved bruk av rensefisk mot lakselus? Gode innspill ønskes!

Det er et økende fokus og diskusjon rundt både effekt, og etiske momenter rundt bruk av rensefisk. Dette er et viktig tema og det er behov for en gjennomgang og oppdatering av beste praksis rensefisk, både for å sikre god effekt og ivareta god velferd for rensefisk.

Read more

Pelagisk landindustri – hvorfor er det mer lønnsomt i utlandet?

Det er slående tall når norske pelagiske selskaper settes opp mot konkurrentene ute. De utenlandske selskapene har en gjennomsnittlig driftsmargin på 9,1 prosent, mens de norske bare oppnår 4,4 prosent. Frode Blakstad har i en artikkel i Norsk Fiskerinæring redegjort for denne ulikheten og fått tilsvar fra fem sentrale aktører.

Read more

INAQ hired to verify biomass in Greece

The EU Commission was concerned that the mega-merger – Andromeda Seafood’s merger with Nireus Aquaculture and Selonda Aquaculture – could have led to higher prices for customers of Mediterranean farmed fish, as well as for bream and bass fry.

Read more

Upcoming events

Trondheim - Norway

INAQ launches new website

We are updating the content of our website, more information will be available in the near future.

Maybe at Hovde Gård, Hovdeveien 10, 7130 Brekstad

INAQ celebrates its 20th anniversary

Let’s celebrate 20th anniversary of INAQ together. We are updating the content of our website, more information will be available in the near future.

Pier Center, 709 Iowa St, Sioux City, IA 51105, USA

INAQ is moving into new office space in the Pier Center

INAQ is moving into new office space in the Pier Center. We are updating the content of our website, more information will be available in the near future.

Pier Center, 709 Iowa St, Sioux City, IA 51105, USA

Breakfast seminar during Norfishing in the Pier Center

Breakfast seminar during Norfishing in the Pier Center. We are updating the content of our website, more information will be available in the near future.

Hovde Gård, Hovdeveien 10, 7130 Brekstad

INAQ organizes for the 8th time a course in “Practical board work” at Hovde Gård

INAQ organizes for the 8th time a course in “Practical board work” at Hovde Gård. INAQ organizes for the 8th time a course in “Practical board work” at Hovde Gård.INAQ organizes for the 8th time a course in “Practical board work” at Hovde Gård