• NEWS

Enabling Advansia’s Entry into Aquaculture

INAQ is proud to share the successful completion of an engagement for Advansia, a part of AFRY, acting as strategic advisor towards establishing a new aquaculture division in Norway. The engagement, running from June 2023 to June 2024, included assuming the role of temporary market manager for Advansia in the initial phase of the strategy… Read more »

Read more

Erik Skontorp Hognes – new senior advisor at INAQ

INAQ has recruited Erik Skontorp Hognes as senior advisor within the strategic business area of sustainability and ESG. Erik comes from the position of LCA advisor in Aker Carbon Capture and his first day in INAQ will be March 1st. Erik Skontorp Hognes has more than 15 years’ experience working with sustainability in Norwegian industries.… Read more »

Read more

Erik Skontorp Hognes er ny seniorrådgiver hos INAQ

INAQ har ansatt Erik Skontorp Hognes som seniorrådgiver innen det strategiske forretningsområde bærekraft. Erik kommer fra stillingen som LCA-rådgiver i Aker Carbon Capture, og starter hos INAQ 1. mars. Erik Skontorp Hognes har over 15 års erfaring med å fremme bærekraft i norsk industri. Han har jobbet både som forsker og rådgiver, med fokus på… Read more »

Read more

INAQ welcomes Vegard Aksnes to the team!

INAQ has recruited Vegard Aksnes as a senior advisor within the strategic business area Technology, starting from the first of February.

Read more

INAQ ønsker Vegard Aksnes velkommen som ny seniorrådgiver!

INAQ har ansatt Vegard Aksnes som seniorrådgiver innen det strategiske forretningsområde teknologi, og han tiltrer stillingen 1. februar.

Read more

Nina Santi appointed as CEO of INAQ

Starting from 1st January 2024, Nina Santi is the new CEO of INAQ AS. The former manager, Frode Blakstad established the seafood advisory company INAQ back in 2002 and will continue as executive chairman of the company.

Read more

Ny daglig leder i INAQ

Nina Santi tok fra årsskiftet over som ny daglig leder i INAQ AS etter Frode Blakstad.

Read more

Sondre Skjelbred Refsnes appointed as senior advisor at INAQ

INAQ has recruited Sondre Skjelbred Refsnes as a senior advisor within the strategic business area Finance, starting from the first of December.

Read more

Sondre Skjelbred Refsnes er ny seniorrådgiver i INAQ

Sondre Skjelbred Refsnes er ansatt som seniorrådgiver i INAQ innenfor strategisk forretningsområde Finans og startet i selskapet 1 desember.

Read more

INAQ fremstår nå i ny drakt – lanserer ny visuell profil

INAQ ble stiftet i 2000 og etablert som konsulentselskap i 2002. Vi er en allsidig gjeng med konsulenter som bistår sjømatselskaper med små og store oppgaver.

Read more

INAQs Breakfast seminar 2023

INAQ is fortunate to have a long list of leading seafood companies as our clients and partners. Curiosity and constant innovation drive the industry forward. Our annual breakfast-seminar aims to put a spotlight on some of the key issues and innovations that engage our clients and partners. This year’s program is presented below:

Read more

Frode tar ordet: Vil laksen finne nye veier?

Frode Blakstad har i samarbeid med medarbeidere i INAQ skrevet en artikkel i Norsk Fiskerinæring nr 3/23 som belyser hvor i verden norsk laks blir solgt. Artikkelen belyser dagens situasjon, trender som kan observeres og stiller spørsmålet om et økende fokus på bærekraft vil føre til endringer fremover.

Read more

Frode Blakstad til Finansavisen: – Torghatten Aqua skal bli ledende.

I et intervju med Finansavisen 27. desember 2022 forteller Frode Blakstad, som er styreleder i Torhatten Aqua, om selskapets ambisjoner og planen som skal gjøre det til en ledende aktør innen landbasert lakseoppdrett. Les artikkelen i Finansavisen her.

Read more

Frode tar ordet: Investering i landbaserte RAS-anlegg

Frode Blakstad har skrevet en artikkel i Norsk Fiskerinæring nr 11/22 om investering i landbaserte landanlegg. Artikkelen belyser status, de viktigste problemstillingene og gir råd til både investorer og de som søker kapital til planlagte prosjekt. Les artikkelen her!

Read more

INAQs frokostseminar 2022

INAQ arrangerer også i år Frokostseminar i forbindelse med åpningen av messeuken i Trondheim. Som vanlig vil de som deltar få med seg en god og sosial frokost etterfulgt av et kompakt og aktuelt seminar med innledere som setter søkelys på status og de mest aktuelle sakene for sjømatnæringen. Seminaret er for inviterte, men ta… Read more »

Read more

Frode tar ordet!

Frode Blakstad har skrevet en artikkel i Norsk Fiskerinæring nr 4/22 om styrearbeid og beslutninger med konsekvenser. Hvilke krav bør stilles til styrearbeidet og kompetansen til de som sitter i styret?

Read more

Nina Santi starting as a senior advisor in INAQ

Nina Santi is employed as a senior advisor in INAQ and will start in the company on 1 November. Nina comes from the position as Chief Executive Officer (CEO) of the breeding company AquaGen AS.

Read more

Nina Santi blir seniorrådgiver i INAQ

Nina Santi er ansatt som seniorrådgiver i INAQ og vil starte i selskapet 1 november. Nina kommer fra stillingen som administrerende direktør i avlsselskapet AquaGen AS.

Read more

2021 ANOTHER GOOD YEAR FOR INAQ AS

The annual accounts of INAQ AS for 2021 show a turnover of 35.6 MNOK. This is on a par with 2020, while the profit margin improves from 9.5% in 2020 to 16.6% and 5.9 MNOK in 2021. Chairman of the board Frode Blakstad is very pleased with this.

Read more

2021 BLE NOK ET GODT ÅR FOR INAQ AS

Årsregnskapet til INAQ AS for 2021 viser at man klarer å opprettholde en omsetning på 35,6 MNOK, som er på nivå med 2020, mens resultatmarginen forbedrer seg fra 9,5 % i 2020 til 16,6 % og 5,9 MNOK i 2021. Det sier styreleder Frode Blakstad seg meget godt fornøyd med. 2021 2020 2019 2018 Driftsinntekter… Read more »

Read more

Roger Oddebug hired as Senior Consultant at INAQ AS

Roger Oddebug (42) is hired as new senior consultant at INAQ AS and will start on the 1st of June. Roger comes from the position as Chief Financial Officer at the RAS supplier Nofitech.

Read more

Roger Oddebug ansatt som seniorrådgiver i INAQ AS

Roger Oddebug (42) er ansatt som seniorrådgiver i INAQ og vil starte 1. juni. Roger kommer fra stillingen som finansdirektør i RAS-leverandøren Nofitech.

Read more

Frode har ordet!

Frode Blakstad har skrevet en artikkel i Norsk Fiskerinæring nr 10/21 om strategiprosesser i havbruksbedrifter. Hva er det strategiske handlingsrommet i en situasjon der mulighetene til vekst i MTB er små?

Read more

Major Technical Due Diligence project

INAQ has recently performed a comprehensive Technical Due Diligence for Israel Corp.

Read more

INAQ AS CONTINUES TO DELIVER SOLID FINANCIAL RESULTS

May 2, 2020, it was 20 years since INAQ AS was established. The celebration of the anniversary has been put on hold, and so has the moving-in party in new premises in Pirsenteret in Trondheim.

Read more

Onno Musch hired as Senior Consultant at INAQ

Onno (37) is hired as new senior consultant at INAQ AS and will start on the 2nd of August. Onno comes from a role as market manager for aquaculture for Norconsult AS, Norway’s largest multidisciplinary consultancy firm.

Read more

Onno Musch ansatt som seniorrådgiver i INAQ

Onno Musch (37) er ansatt som seniorrådgiver i INAQ og vil starte 2. august. Onno kommer fra en rolle som markedsansvarlig og gruppeleder for akvakultur hos Norconsult AS. Han er utdannet sivilingeniør med spesialisering innen kystteknikk og kystsoneforvaltning.

Read more

INAQ gratulerer Akvafuture AS med konvertering av utviklingstillatelser

Etter gjennomføring av et utviklingsprosjekt med semilukkede merdsystem, fikk Akvafuture i desember 2020 konvertert to utviklingstillatelser til vanlig tillatelser. Akvafuture er da det andre selskapet etter SalMar med sin havmerd, som har gjennomført utviklingsprosjekt basert på ordningen med utviklingstillatelser.

Read more

Hva er beste praksis ved bruk av rensefisk mot lakselus? Gode innspill ønskes!

Det er et økende fokus og diskusjon rundt både effekt, og etiske momenter rundt bruk av rensefisk. Dette er et viktig tema og det er behov for en gjennomgang og oppdatering av beste praksis rensefisk, både for å sikre god effekt og ivareta god velferd for rensefisk.

Read more

Pelagisk landindustri – hvorfor er det mer lønnsomt i utlandet?

Det er slående tall når norske pelagiske selskaper settes opp mot konkurrentene ute. De utenlandske selskapene har en gjennomsnittlig driftsmargin på 9,1 prosent, mens de norske bare oppnår 4,4 prosent. Frode Blakstad har i en artikkel i Norsk Fiskerinæring redegjort for denne ulikheten og fått tilsvar fra fem sentrale aktører.

Read more