INAQ ønsker Vegard Aksnes velkommen som ny seniorrådgiver!

Foto: BERRE
Foto: BERRE

INAQ har ansatt Vegard Aksnes som seniorrådgiver innen det strategiske forretningsområde teknologi, og han tiltrer stillingen 1. februar.

Vegard Aksnes har bakgrunn i marin teknologi, som forskningsleder, forsker og prosjektleder i SINTEF Ocean, hvor han har jobbet siden 2010. De siste 9 årene har han ledet forskningsgrupper innen marine konstruksjoner, marine operasjoner og havbrukskonstruksjoner. Siden 2020 har han vært senterdirektør for SFI BLUES, et senter for forskningsdrevet innovasjon innen fremtidens havkonstruksjoner for fornybar energi, havbruk og kystinfrastruktur. Vegard har mastergrad i matematikk og PhD i marin byggteknikk, begge fra NTNU.

INAQ AS (www.inaq.no) leverer rådgivingstjenester til sjømatselskaper og tilstøtende virksomheter både nasjonalt og internasjonalt. INAQ hjelper sjømatbedrifter med strategisk utvikling og lederstøtte og bistår eiere og investorer ved transaksjoner innenfor sektoren, hvor teknologivurderinger står sentralt. INAQ bistår også leverandørindustrien, både de etablerte innenfor sektoren, og nye aktører som vil utvide sitt marked mot sjømatnæringen.

– Jeg ser frem til å bli en del av INAQs kompetente og flerfaglige team, og til å bidra til den videre utviklingen av sjømatnæringen. Det skjer mye spennende innen teknologiutvikling i havbruksnæringen. Jeg gleder meg til å bistå både norske og internasjonale kunder med strategiske problemstillinger knyttet til teknologiutvikling, forskning og innovasjon, sammen med INAQs eksperter innen finans, biologi og bærekraft, sier Vegard Aksnes.

– Vi er svært glade for å ha fått Vegard med på teamet til INAQ. Oppdrettsnæringen beveger seg mer mot eksponerte lokaliteter og utvikler ny produksjonsteknologi. Det krever en helt annen kompetanse og fokus på risikostyring. Det er kjekt at vi kan tilby våre kunder bistand til prosjektutvikling og teknologivurderinger innenfor dette feltet. I tillegg skjer det mye annet spennende innenfor utviklingen av havrommet med kamp om arealene, men også stort potensiale for sameksistens av ulike næringer. Dette er et område INAQ vil følge nøye med på fremover, sier daglig leder i INAQ Nina Santi.