INAQ skal være den prefererte leverandør av tjenester innen strategi og næringsutvikling for sjømatnæringen.

Vår målsetting er å skape konkurransedyktighet, vekst og lønnsomhet for våre kunder ved å tilby rådgivning basert på omfattende bransjekunnskap, grundige analyser og systematisk metodikk.

Gruppebilde Inaq

INAQ AS - Rådgivning til sjømatnæringen

INAQ sine ansatte har alle formell kompetanse på mastergradsnivå eller høyere. Ledelsen av selskapet har mer enn 30 års konsulenterfaring i arbeid for store og små selskaper i Norge og ellers i verden. INAQ bistår sine kunder med å løse utfordringer og realisere muligheter. Å benytte tjenester fra INAQ, skal utgjøre en tydelig positiv forskjell.

Konsulentvirksomheten er tuftet på:

  • Kunnskap om ”best practice”,
  • Kjennskap til de ledende beslutningstakere hos de sentrale aktører i verdikjeden,
  • Klokskap til å kunne koble det man kan med de man kjenner, samt å få mennesker til å fungere sammen i team,
  • Kreativitet til å frembringe unike løsninger på kundens utfordringer / behov, samt
  • Kraft til å gjennomføre prosjektene i henhold til kundenes og egen forventning.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim