Sondre Skjelbred Refsnes er ny seniorrådgiver i INAQ

Foto: BERRE

Sondre Skjelbred Refsnes er ansatt som seniorrådgiver i INAQ innenfor strategisk forretningsområde Finans og startet i selskapet 1 desember.

Sondre har bakgrunn som revisor og økonomisjef fra ulike virksomheter, blant annet innen eiendom, havbruk og fornybar energi.

Sondre er 35 år gammel fra Åfjord i Trøndelag og har vokst opp tett på havbruksnæringen gjennom familietilknytning til havbruksselskapet Refsnes Laks. Noe av arven herfra forvalter han videre gjennom selskapet Revsnes Holding.

Sondre har en mastergrad innen regnskap og revisjon fra BI med fokus på selskapsrett, IFRS og foretaksfinans, men har også en master innen finansiell økonomi fra NTNU. Tittelen på denne mastergraden reflekterer en interesse for finansiell analyse i havbruksnæringen; «Oppdrettskonsesjoner for laks – verdsettelse og nærmere analyse».

Sondre har tidligere jobbet fire år i PWC og hadde sist stillingen som Finance manager i teknologibedriften Winns, hvor han har jobbet med finansiering og strategiutvikling.

INAQ AS (www.inaq.no) leverer rådgivingstjenester til sjømatselskaper og tilstøtende virksomheter både nasjonalt og internasjonalt. Sondre blir en sentral del av INAQs team innenfor strategisk rådgiving, forretningsutvikling og finansielle tjenester. INAQ bistår investorer med tredjepartsvurderinger av sjømatrelaterte virksomheter, og her vil Sondres kompetanse være et viktig tilskudd til INAQs øvrige strategiske satsningsområder innenfor teknologi, biologi og bærekraft.

– Jeg gleder meg til å bli en del av et svært dyktig og erfarent miljø i INAQ, og å jobbe med fremtidens løsninger og muligheter i ei næring som jeg kjenner godt og bryr meg om. Finansiering og strategisk problemløsning er et utfordrende og kontinuerlig arbeid, og jeg ser frem til å kunne bruke både min og INAQs sammensatte kompetanse for løse kundenes utfordringer og behov, sier Sondre.

-INAQ leverer tjenester innenfor transaksjonsrådgiving for sjømatselskaper og investorer innen sjømatsektoren. Ansettelsen av Sondre styrker teamet og kapasiteten til INAQ fremover, sier Frode Blakstad, daglig leder for INAQ.