Onno Musch ansatt som seniorrådgiver i INAQ

Onno Musch (37) er ansatt som seniorrådgiver i INAQ og vil starte 2. august. Onno kommer fra en rolle som markedsansvarlig og gruppeleder for akvakultur hos Norconsult AS. Han er utdannet sivilingeniør med spesialisering innen kystteknikk og kystsoneforvaltning.

INAQ AS er et rådgivningsselskap med fokus på strategi, forretningsutvikling og finansielle tjenester. INAQs hovedmålsetning er å bistå kunder i Norge og internasjonalt, spesielt innen akvakultur- og fiskerinæringen, basert på over 30 års erfaring fra både industri og forskning. INAQ har i dag aktiviteter på fem kontinent og ønsker å være den foretrukne partner for virksomheter som trenger bistand med sjømatrelaterte problemstillinger (www.inaq.no).

Onno kommer opprinnelig fra Nederland, og har en svært internasjonal bakgrunn der han har jobbet og bodd i bl.a. UK, Qatar, India og USA (Florida). Han har bodd i Norge siden 2011 og har i den tiden bekledd flere roller for Norconsult AS, som spesialist innen kystteknikk, gruppeleder for havnegruppen og de siste fire årene har han ledet Norconsult sin satsing mot akvakultur nasjonalt og internasjonalt. I den perioden har han bidratt til en seksdobling av Norconsult sin aktivitet inn mot akvakulturnæringen, med hovedvekten på landbaserte matfisk- og postsmoltanlegg.

Med sin erfaring fra flere av Norges største landbaserte satsinger så vel som innovasjonsprosjekter i sjø, vil Onno styrke INAQs kapasitet når det gjelder å bistå kunder i en spennende utvikling for sjømatnæringen.

– Jeg gleder meg til å starte i INAQ, både til å lære fra den imponerende sammensetningen av kompetanse som finnes i selskapet og til å dele mine erfaringer og tanker for næringens utvikling fremover, sier han.

Onno vil i første omgang konsentrere seg om oppdrag mot landbaserte satsinger i Norge og internasjonalt.