2021 BLE NOK ET GODT ÅR FOR INAQ AS

Årsregnskapet til INAQ AS for 2021 viser at man klarer å opprettholde en omsetning på 35,6 MNOK, som er på nivå med 2020, mens resultatmarginen forbedrer seg fra 9,5 % i 2020 til 16,6 % og 5,9 MNOK i 2021. Det sier styreleder Frode Blakstad seg meget godt fornøyd med.


2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 35 619`NOK 35 048`NOK 30 448`NOK 23 640`NOK
Resultat før skatt 5 925`NOK 3 313`NOK 2 320`NOK 2 045`NOK

Totalinntrykket er at vi fortsatt leverer tjenester med høy kvalitet til krevende kunder, og at vi får betalt som fortjent. Dagens ni ansatte med tilhørende underleverandører gjør oss i stand til å levere til alle forespurte oppdrag.

Selskapets strategiske markedsposisjon, er definert ut fra følgende:

  • I «mellomrommet» der de store møtes
  • Nøytral aktør som bidrar til fremdrift
  • Knytter sammen forskjellige kompetansemiljøer

Området akvakultur med fokus på fiskehelse, fiskevelferd, forholdet villfisk / oppdrett mm, er selskapets største forretningsområde.

Strategisk rådgivning der man også inkluderer forretningsutvikling og næringsutvikling, har også stor verdiskaping.

Fremover har vi som ambisjon å jobbe mer for internasjonale kunder nå som bortfall av Covid-19 restriksjonene gir mulighet for økt reiseaktivitet.