Erik Skontorp Hognes er ny seniorrådgiver hos INAQ

Foto: BERRE

INAQ har ansatt Erik Skontorp Hognes som seniorrådgiver innen det strategiske forretningsområde bærekraft. Erik kommer fra stillingen som LCA-rådgiver i Aker Carbon Capture, og starter hos INAQ 1. mars.

Erik Skontorp Hognes har over 15 års erfaring med å fremme bærekraft i norsk industri. Han har jobbet både som forsker og rådgiver, med fokus på miljøregnskap og bærekraftsledelse. Som forsker ved SINTEF Ocean har han bidratt til utviklingen av klimaregnskap for norske sjømatprodukter. Erik har en Master of Science-grad i material- og energiteknologi med spesialisering i Industriell Økologi fra NTNU.

INAQ ønsker å bidra til grønn omstilling innenfor sjømatsektoren. Erik er oppdatert på de siste standardene for miljøregnskap og nye krav til bærekraftsrapportering og vil kunne hjelpe ulike bedrifter med å løfte bærekraftsarbeidet i egen virksomhet

 – Jeg  har bred erfaring fra ulike  industrier, men med et fokus på sjømat og marine næringer. I tillegg har jeg tidligere jobbet mye med utviklingen av klimaregnskap for norske sjømatprodukter. Jeg har trivdes svært godt i næringen, og gleder meg til å være tilbake. Det er mange sjømatbedrifter som har behov for å styrke sin kompetanse innen bærekraftsledelse, og her vil jeg gjerne bidra, sier Erik Skontorp Hognes.

– Vi har sett frem til å dele nyheten om at vi har fått Erik med på laget. Dette er en ny kompetanse som INAQ kan tilby sine kunder, og Erik er en betydelig kapasitet innen feltet. Han har gjennomført klima- og bærekraftsrapportering for både organisasjoner og produkter, og vil kunne hjelpe bedrifter innenfor havbruk, fiskeri og leverandørindustri. Dette vil bli etterspurte tjenester i tiden fremover, sier daglig leder i INAQ, Nina Santi.

INAQ AS (www.inaq.no) leverer rådgivingstjenester til sjømatselskaper og tilstøtende virksomheter både nasjonalt og internasjonalt. INAQ hjelper sjømatbedrifter med strategisk utvikling og lederstøtte og bistår eiere og investorer ved transaksjoner innenfor sektoren, hvor teknologivurderinger står sentralt. INAQ bistår også leverandørindustrien, både de som er etablert innenfor sektoren, og nye aktører som vil utvide sitt marked mot sjømatnæringen.